خدمات ما

کارگاه فنی تکنیک آماده ارائه خدماتی در خصوص عیب یابی، برآورد هزینه ها، ارائه جدول تعمیراتی، برنامه تعمیر pm و نگهداری، نظارت بر تعمیر، باز سازی و اخذ کلاس از مو سسات معتبر رده بندی می باشد

برندهای تحت پوشش

کارگاه فنی تکنیک عهده دار تعمیرات جرثقیل و سایر تجهیزات و قطعات برندهای

M.A.N / M.T.U / C.A.T / M.W.M /Gott wald / DUETZ /PPM /KOMATSU / Terex / MITSUBISHI /AMERICAN / MANITOOWAC / GROVE / P&H / LIEBHERR / CLARK /ALLISON / PARKER / DETROIT DIESEL / BENZ  
  می باشد

سئو سایت

پیک طلایی
طراحی سایت

آمار بازدید

جرثقیل و تجهیزات ساحلی و فرا ساحلی